web counter

 

 

[Ebony seated Buddha (by Tilak Samarawickrema, Sri Lanka)]

Access to Insight
Chìa Khóa Học Phật

Readings in Theravada Buddhism
Tư Liệu Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy

Trang web này do những người lập ra với mục đích để tự mình học và để chia sẽ với bất cứ ai muốn học Phật pháp. Hoàn toàn phi lợi nhuận, không tiếp nhận hay kêu gọi hỗ trợ tài chính cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào

 

What's New
Các bài mới

Recent changes and additions to the website (last updated on Monday 2021-08-24).
Những thay đổi bổ túc (cập nhật mới nhất vào ngày Thứ Hai 24-08-2021)

 

Beginnings
Bước đầu tiên

Starting points for newcomers, including "What is Theravada Buddhism?"
Những điểm đề nghị người mới tìm hiểu đạo Phật nên đọc trong trang web nầy, gồm các bài viết về "Phật Giáo Nguyên Thủy là gì?"

 

Path to Freedom
Con Đường Giải Thoát

A self-guided tour of the Buddha's teachings, based on excerpts from the Pali Canon.
Một giới thiệu Phật Pháp cho người tự học y cứ trên Tam Tạng Thánh Điển (Pali Canon)

 

Tipitaka
Tam Tạng Pali

An outline of the Pali Canon, with modern translations of more than 1000 important suttas, all indexed by sutta name, subject, proper names, similes. and Buddhist Dictionary - NYANATILOKA MAHATHERA.
Một yếu lựợc Tam Tạng Pali (Tipitaka), với sự chọn lọc những bản dịch mới bằng Anh Ngữ của  hơn 1000 bài kinh quan trọng. Tất cả được phân loại theo TêN KINH, THỂ TàI, NHâN DANH, Số NGỤ NGôN. Tự Điển Phật Học - NYANATILOKA MAHATHERA.

 

Books, essays, and sutta commentaries by prominent Asian and Western authors; teachings from the Thai forest traditions; study guides. All are indexed by author, title, and subject.
Sách, khảo luận, pháp thoại bởi các bậc danh tăng từ truyền thống Đầu Đà của Phật Giáo Thái Lan, nhiều tác giả từ Phật Giáo Thư Quán  và một số tác giả đương đại. Ngoài ra còn thêm một số tài liệu hướng dẫn nghiên cứu cho một số đề tài đặc biệt cho những người học Phật.

 

Sources
Tư Liệu

A directory of sources for printed books, e-books, audio Dhamma, Tipitaka translations in other languages, Pali study aids, and links to other useful Theravada websites.
Phần hướng dẫn tìm kiếm sách, BĂNG THU ÂM, trung tâm thiền định, và nguồn tài liệu học hỏi Phạn ngữ Pali trong và ngoài mạng internet

 

Help
Trợ Giúp

Tools to help you get oriented, including a Site Map, Subject Index, Glossary of Pali and Buddhist Terms, and Frequently Asked Questions About Access to Insight and About Buddhism.
Bố cục, lược kê theo đề tài, Từ vựng Phạn ngữ Pali và thuật ngữ Phật học có thể giúp bạn tìm những g� cần thiết, Tìm câu trả lời trong Những Câu Hỏi Thường  Về Website nầy,những câu thường hỏi về Phật học

 

Ý Kiến
Bài Dịch

Chủ biên và điều hành: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hoà

Những đóng góp dịch thuật xin gửi về minhhanh49@yahoo.com

 

Google


Chìa Khóa Học Phật Other websites (Các trang web khác)
English & Vietnamese (Unicode)