......... .

HÔN NHÂN HẠNH PHÚC
"A HAPPY MARRIED LIFE"

Nguyên tác Ven. K. Sri Dhammananda
Việt dịch Ty` Kheo Thiện Minh
---o0o---

Chương 1


 

Foreword

From time immemorial, man has been preoccupied with the pursuit of happiness in life, from the cradle to the grave. He works and struggles very hard to attain happiness, very often without knowing exactly what happiness means because of his ignorance of the nature of life. Although all religions provide advice and guidelines for their adherents to practice in order to attain happiness in life, more often than not, these advices and guidelines are ignored owing to man's craving, hatred and illusion. Many people who experienced frustrations and sufferings hope and pray to find happiness for present life and here after; others, though enjoying a large measure of happiness on earth, are still not contented and crave for eternal bliss in heaven after leaving this world. For the ordinary man, as for the child, it is difficult to make a distinction between happiness and pleasure. To him, that which gives pleasure give happiness, and to be happy is to experience pleasure.

LỜI BẠT

Từ thời xa xưa, con người đă bị ám ảnh với sự theo đuổi kiểu hạnh phúc trong cuộc sống, từ khi c̣n nằm trong nôi cho tới lúc ĺa đời. Con người hành động và phấn đấu cật lực để đạt được hạnh phúc, nhưng lại thường không hiểu biết được ư nghĩa chính xác của hạnh phúc là ǵ bởi v́ con người không biết hết được bản chất của cuộc sống. Mặc dầu tất cả các tôn giáo đều mang đến những lời khuyên cũng như lời dạy môn đồ của họ đoàn kết để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng phần đông những lời dạy này bị bỏ qua do bởi ḷng ham muốn, sầu hận và ảo tưởng của con người. Nhiều người đă trải qua những điều thất vọng, chán nản hoặc những khổ đau, họ hy vọng và cầu nguyện t́m cho được hạnh phúc trong đời sống hiện tiền và kiếp lai sinh, những người khác mặc dù có được nhiều hạnh phúc trên thế gian, nhưng vẫn chưa hài ḷng và khát khao trông t́m một thứ hạnh phúc bất diệt ở cơi trời khi ĺa khỏi thế gian này. Đối với một người b́nh thường, chẳng hạn như một đứa trẻ thật khó khăn để phân biệt giữa niềm vui và hạnh phúc. Đối với đứa bé, điều mang lại niềm vui, điều mang lại hạnh phúc là vui mừng để cảm nhận được niềm vui.

 

Very often, we consider childhood days to be a period of happiness. In reality, as children we do not understand what happiness is. Under the protection of our parents, we pass our days in a perpetual round of enjoyment which undoubtedly gives us pleasure. As we enter adolescence, changes take place in the mind and physical body causing us to become aware of the existence of the opposite sex and we begin to experience a new kind of attraction giving rise to disturbing emotions. At the same time, curiosity drives us to find out about the facts of life, through peer discussion and book reading. Before long, we find ourselves on the threshold of adulthood, the crucial time in our life when we look for a suitable life-partner to begin a relationship that will put to the test all the qualities that we have acquired earlier in life. Love, sex, and marriage then become matters of great importance that will determine the quality of the married life we will have.

Thông thường, chúng ta cho rằng những ngày thơ ấu là quăng thời gian hạnh phúc. Nhưng thực tế, khi c̣n bé chúng ta không hiểu được hạnh phúc là ǵ. Sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, chúng ta nếm qua những niềm vui liên tục mà không chút nghi ngờ về nguồn vui đến với chúng ta. Khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành, những đổi thay diễn ra trong tấm thân cho chúng ta sự nhận biết sự hiện hữu của giống khác phái và chúng ta bắt đầu cảm nhận một h́nh thức thu hút mới, tạo nên những cảm xúc bởi dao động. Cùng một lúc ấy, sự ṭ ṃ lôi kéo chúng ta khám phá những sự kiện của cuộc sống, qua sự thảo luận rơ ràng và đọc sách. Trước đó lâu rồi, chúng ta khám phá ra bản thân ḿnh đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi trưởng thành, thời điểm quyết định trong cuộc sống của chúng ta khi t́m một người bạn đời thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới, mối quan hệ mà qua đó, những phẩm chất của chúng ta luôn bị thử thách. T́nh yêu, t́nh dục, và hôn nhân sau đó, trở thành những vấn đề vô cùng quan trọng sẽ quyết định phẩm chất của cuộc sống hôn nhân mà chúng ta sẽ gặp.

 

Young people today are exposed to a large variety of "Western" influences which are disseminated through the mass media such as books and magazines, television, video cassettes and movies, resulting in the acquisition of distorted ideas regarding love, sex, and marriage. The age-old "Eastern" moral virtues and values are being gradually eroded in the face of these influences. Practices unheard of and never carried out by the older generation have become common place among young people today. Are the "Western" influences really responsible for this state of affairs or should the parents be blamed for the misdeeds of their children for not exercising proper control and supervision over them? In this book, it is explained that most television programs and movies do not represent the way most decent people in the West think or behave and that there is a vast "silent majority" of decent couples who are as deeply religious and "conservative" about love, sex and marriage as any "Eastern" couple. If young people want to ape the West, they are advised to ape this "silent majority" who are no different from their decent neighbor who lives next door to them.

Thế hệ trẻ ngày nay có những cá tính khác biệt do những ảnh hưởng tư tưởng phương Tây, được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đại chúng chẳng hạn như sách báo, tạp chí, truyền h́nh video và phim ảnh, dẫn đến kết quả là có những ư tưởng méo mó về t́nh yêu, t́nh dục và hôn nhân. Nền đạo đức và những giá trị lâu đời của "phương Đông" đang dần dần bị bào ṃn trong sự đối mặt với những ảnh hưởng này. Những thống kê chưa từng nghe nói đến và chưa bao giờ được tiến hành bởi những thế hệ lớn tuổi hơn đă trở thành một sân chơi quen thuộc của giới trẻ ngày nay. Thực sự có phải những ảnh hưởng của phương Tây chịu trách nhiệm đối với t́nh trạng của những vấn đề đáng quan tâm này hoặc có phải bố mẹ bị đổ lỗi về những hành động sai trái của con cái họ v́ không kiểm soát đúng đắn và có sự giám sát con em thích đáng ? Trong cuốn sách này, điều cần được nói lên là hầu hết những chương tŕnh Ti vi và phim ảnh không tŕnh bày cách sống mà hầu hết những con người tốt đẹp ở phương Tây nghĩ suy hoặc cư xử và đắn đo có một số lượng lớn những cặp vợ chồng đáng kính thầm lặng là những người mộ đạo sâu xa và "bảo thủ" về t́nh yêu, t́nh dục và hôn nhân như bất cứ cặp vợ chồng "phương Đông" nào. Nếu những lớp trẻ muốn bắt chước người phương Tây, họ được khuyên bảo là nên bắt chước "đại đa số những người thầm lặng" này, những người không khác biệt với người láng giềng đáng kính của họ đang sống cạnh bên họ.

 

Modern life is fraught with all kinds of tension and stress. Doubtless, very often it is tension and stress that creates problems in many a marriage. If a proper analysis is made into the root causes of such social problems as pre-marital sex, teenage pregnancies, unhappy marriages and divorces, child-abuse and wife-battering, we inevitably discover that it is due mainly to selfishness and lack of patience, tolerance and mutual understanding. In the Sigalovada Sutta, the Buddha gives good advice on how to maintain peace and harmony in the home between husband and wife in order to achieve a happy married life. Parental responsibilities for children and the children's duties toward parents are also clearly mentioned in the Sutta as useful guidelines for the attainment of a happy home. In this book, the Ven. Author stresses the important point that marriage is a partnership of two individuals and that this partnership is enriched and enhanced when it allows the personalities involved to grow. In the Buddhist perspective, marriage means understanding and respecting each other's beliefs and privacy. The present time is most opportune for a book of this nature to be published to provide the followers of the Buddhist religion, in particular the young, with a clear understanding of life's important matters like love, sex and marriage which will not only help them to live a happy married life but also assist them to lead peaceful and contented lives.

Đời sống hiện đại bị lo âu với tất cả mọi h́nh thức căng thẳng và "stress". Chắc chắn rằng sự căng thẳng stress thường tạo nên những vấn đề trong những cuộc hôn nhân. Nếu có một sự phân tích chính xác được tạo thành những nguyên nhân chính của các vấn đề xă hội là chuyện quan hệ t́nh dục trước khi đi đến kết hôn, có thai trước tuổi vị thành niên, những cuộc hôn nhân bất hạnh và ly dị, đánh đập, cư xử tệ bạc với vợ con, chúng ta khám phá rơ ràng rằng: phần chủ yếu liên quan đến ḷng ích kỷ và thiếu tính nhường nhịn, ḷng khoan dung và sự hiểu biết lẫn nhau. Trong kinh Śgalovàda, Đức Phật đưa ra lời khuyên tốt làm cách nào để duy tŕ được sự êm ấm và ḥa thuận trong gia đ́nh giữa người chồng và vợ để đạt được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ đối với con cái và ngược lại bổn phận con cái đối với cha mẹ cũng được đề cập thật rơ ràng trong bản kinh (Sutta) như là kim chỉ nam hữu ích để đạt được một gia đ́nh hạnh phúc. Trong cuốn sách này, tác giả nhấn mạnh điểm cơ bản mà hôn nhân là một sự kết hợp của hai cá nhân và sự kết hợp này cần được làm tốt đẹp và nâng cao lên, để giúp cho những nhân cách liên hệ được phát triển. Theo quan điểm Phật giáo, hôn nhân có nghĩa sự hiểu biết và tôn trọng sự riêng tư và tín ngưỡng của nhau.

 

On behalf of the Buddhist Missionary Society I wish to express our sincere gratitude and appreciation to many of our devoted members for all the help and services rendered in the preparation of this book. Our special thanks are due to: Mr. Vijaya Samarawickrama for undertaking the editorial work, Mr. Teh Thean Choo, Miss Quah Pin Pin and Mrs. Chong Hong Choo for their valuable assistance and Mr. Paw Oo Thett of Burma for the cover design.

Tan Teik Beng
JSM, SMS, KMN, PKT
Vice President, Buddhist Missionary Society
Former Director, Department of Education, Selangor.
20 December 1986

Thời gian này là cơ hội tốt nhất cho việc xuất bản cuốn sách nói về bản chất hôn nhân cho các tín đồ Phật giáo, đặc biệt dành cho lớp trẻ, với một sự hiểu biết rơ ràng về những vấn đề quan trọng của cuộc sống như là t́nh yêu, t́nh dục và hôn nhân không chỉ giúp họ sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mà c̣n giúp họ sống một cuộc sống an vui thoải mái. Tan Teik Beng

 

1. Introduction

From the Buddhist point of view, marriage is neither holy nor unholy. Buddhism does not regard marriage as a religious duty nor as a sacrament that is ordained in heaven. A cynic has said that while some people believe that marriage is planned in heaven, others say that it is recorded in hell also! Marriage is basically a personal and social obligation, it is not compulsory. Man and woman must have freedom either to get married or to remain single. This does not mean that Buddhism is against marriage. Nobody in this world would say that marriage is bad and there is no religion which is against marriage.

1. DẪN NHẬP

Theo quan điểm nhà Phật, hôn nhân không phải là thánh thiện cũng không xấu xa. Phật giáo không xem hôn nhân như là một bổn phận tôn giáo mà cũng không phải một lễ ban phước được an bài nơi cơi Trời. Người bi quan nói rằng trong lúc một số người tin rằng hôn nhân là do trời sắp đặt, những người khác lại nói nó cũng đă được ghi vào sổ ở cơi Âm ty địa ngục! Hôn nhân là một bổn phận cá nhân và xă hội, nó không phải là bắt buộc. Người đàn ông hoặc người phụ nữ có quyền tự do kết hôn hoặc ở độc thân. Điều này không có nghĩa là Phật giáo chống lại hôn nhân. Không ai trên thế gian này nói hôn nhân là điều tồi tệ, cũng chẳng có tôn giáo nào chống lại hôn nhân.

 

Practically all living things come into being as a result of sex life. Among human beings, the institution of marriage has come about so that society guarantees the perpetuation of the human species and also ensures that the young would be cared for. This is based on the argument that children born through the pleasure of sex must be the responsibility of the partners involved, at least until they have grown up. And marriage ensures that this responsibility is upheld and carried out.

Thực tế, tất cả mọi sinh vật thành h́nh là do kết quả của đời sống t́nh dục. Giữa nhân loại, tập tục hôn nhân đă xảy ra, qua đó xă hội loài người đảm bảo được sự tồn tại và mặc nhiên lớp trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Sự kiện này dựa trên sự tranh cải cho rằng trẻ con được sanh ra do bởi dục lạc, chắc chắn cha mẹ chúng phải có trách nhiệm giáo dưỡng, ít nhất cho tới khi chúng trưởng thành. Và hôn nhân đảm bảo rằng trách nhiệm này cần được hậu thuẫn và thực thi.

 

A society grows through a network of relationships which are mutually inter-twined and inter-dependent. Every relationship is a whole-hearted commitment to support and to protect others in a group or community. Marriage plays a very important part in this strong web of relationships of giving support and protection. A good marriage should grow and develop gradually from understanding and not impulse, from true loyalty and not just sheer indulgence. The institution of marriage provides a fine basis for the development of culture, a delightful association of two individuals to be nurtured and to be free from loneliness, deprivation and fear. In marriage, each partner develops a complementary role, giving strength and moral courage to one another, each manifesting a supportive and appreciative recognition of the other's skill in caring and providing for a family. There must be no thought of either man or woman being superior — each is complementary to the other; marriage is a partnership of equality, gentleness, generosity, calm and dedication.

Một xă hội phát triển qua một mạng lưới của những mối quan hệ có mối liên kết và hỗ tương lẫn nhau. Mỗi mối quan hệ là một sự cam kết chân thành để hỗ trợ và bảo vệ những người khác trong một nhóm hoặc một cộng đồng. Hôn nhân đóng một vai tṛ quan trọng trong mạng lưới của những mối quan hệ đem lại sự hỗ trợ và bảo vệ. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần phải nuôi dưỡng và phát huy dần dần từ sự hiểu biết chứ không phải bốc đồng, từ ḷng chân thành thật sự chứ không phải là sự thỏa măn nhất thời. Tập quán hôn nhân mang lại một nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển văn hóa, một sự kết hợp đầy thú vị giữa hai cá nhân được chăm sóc và thoát khỏi cô đơn, mất mát và sợ hăi. Trong hôn nhân, người này phát huy một vai tṛ kết hợp hài ḥa, đem lại sức mạnh và dũng khí cho người kia, mỗi người thể hiện sự nhận thức đầy thông cảm và giúp đỡ người khác trong việc chăm sóc và cung cấp cho gia đ́nh. Đừng có ư tưởng cho là đàn ông hoặc đàn bà là kẻ cả - người này kết hợp hài ḥa với người kia, hôn nhân là một sự kết hợp b́nh đẳng, dịu dàng, bao dung, và an vui.

 

In Buddhism, one can find all the necessary advice which can help one to lead a happy married life. One should not neglect the advice given by the Enlightened Teacher if one really wants to lead a happy married life. In His discourses, the Buddha gave various kinds of advice for married couples and for those who are contemplating marriage. The Buddha has said, "If a man can find a suitable and understanding wife and a woman can find a suitable and understanding husband, both are fortunate indeed."

Trong nhà Phật, người ta có thể t́m thấy tất cả những lời khuyên cần thiết để người ấy có thể sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mọi người đừng bỏ qua lời dạy của đấng Giác Ngộ nếu thật sự muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong những bài pháp của ngài, Đức Phật có nhiều lời dạy khác nhau cho những cặp vợ chồng và cho những ai đang có ư định lập gia đ́nh. Đức Phật đă dạy rằng: "Nếu một người đàn ông có thể t́m được một người vợ, người phụ nữ thích hợp và hiểu biết và người phụ nữ có thể t́m được một người đàn ông thích hợp và hiểu biết, cả hai thật sự là may mắn."

 

2. THE NATURE OF LOVE AND PLEASURE

LOVE

There are different kinds of love, and these are variously expressed as motherly love, brotherly love, sensual love, emotional love, sexual love, selfish love, selfless love, and universal love.

If people develop only their carnal or selfish love towards each other, that type of love cannot last long. In a true love relationship, one should not ask how much one can get, but how much one can give.

When beauty, complexion and youth start to fade away, a husband who considers only the physical aspects of love may think of acquiring another young one. That type of love is animal love or lust. If a man really develops love as an expression of human concern for another being, he will not lay emphasis only on the external beauty and physical attractiveness of his partner. The beauty and attractiveness of his partner should be in his heart and mind, not in what he sees. Likewise, the wife who follows Buddhist teachings will never neglect her husband even though he has become old, poor or sick.

"I have a fear that the modern girl loves to be Juliet, to have a dozen Romeos. She loves adventure . . . . . The modern girl dresses not to protect herself from wind, rain and sun, but to attract attention. She improves upon nature by painting herself and looking extraordinary."

— Gandhi

2. BẢN CHẤT CỦA T̀NH YÊU VÀ LẠC THÚ

T̀NH YÊU

Có nhiều khuôn mẫu t́nh yêu khác nhau, và chúng được thể hiện khác biệt nhau như t́nh mẫu tử, t́nh phụ tử, t́nh huynh đệ, t́nh cảm, t́nh dục, t́nh yêu vị kỷ, và t́nh yêu vô lượng.

Nếu người ta chỉ phát huy tính nhục dục hoặc t́nh yêu ích kỷ đem lại cho người khác th́ loại t́nh yêu này không thể bền vững. Trong mối quan hệ thương yêu chân thật, một người chồng chỉ quan tâm tới những khía cạnh t́nh yêu xác thịt, luôn nghĩ đến một người phụ nữ trẻ đẹp hơn. Loại t́nh yêu đó là t́nh yêu thú vật hoặc ḷng dâm dục. Nếu một người đàn ông thật sự phát huy t́nh yêu như là một sự biểu hiện mối quan tâm của con người với một con người, người này sẽ không đặt nặng vẻ đẹp bên ngoài và sự thu hút về thể xác của người phối ngẫu của ḿnh. Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của người phối ngẫu sẽ ở trong trái tim và tâm (hồn) của anh ta. Người vợ theo giáo pháp Đức Phật th́ anh ta sẽ không bao giờ bỏ bê người chồng của ḿnh thậm chí khi anh ta già cả, nghèo khó hoặc bệnh tật.

"Tôi có một nỗi lo sợ rằng một cô gái tân thời muốn trở thành nàng Juliet để có một tá chàng Romeo. Cô ta thích phiêu lưu trong t́nh yêu ... Người con gái tân thời mặc quần áo không phải để bảo vệ thân thể khỏi nắng mưa, gió rét, nhưng để thu hút sự chú ư. Cô ta nâng cao bản chất bằng cách tô điểm thân xác và trong có vẻ khác thường."

- (Gandhi)

 

SEX

Sex by itself is not "evil," although the temptation and craving for it invariably disturbs the peace of mind, and hence is not conducive to spiritual development.

In the ideal situation, sex is the physical culmination of a deeply satisfying emotional relationship, where both partners give and take equally.

The portrayal of love by commercial groups through the mass media in what we call "western" culture is not "real" love. When an animal wants to have sex, it shows its "love," but after having experienced sex, it just forgets about love. For animals, sex is just an instinctive drive necessary for procreation. But a human being has much more to offer in the concept of love. Duties and responsibilities are important ingredients to maintain unity, harmony and understanding in a relationship between human beings.

Sex is not the most important ingredient for happiness in a married life. Those who have become slaves to sex would only ruin love and humanity in marriage. Apart from that, a woman must cease to consider herself as the object of a man's lust. The remedy is more in her hand than in a man's. She must refuse to adorn herself simply to please a man, even if he is her husband. If she wants to be an equal partner with a man, she should dress so that her dignity is enhanced, and she does not become a sex symbol. Marriage for the satisfaction of the sexual appetite is no marriage. It is concupiscence. (Gandhi)

Love may indeed be a product of sex, but the reverse is likewise true: sex is an expression of love. In the ideally happy married life, both love and sex are inseparable.

T̀NH DỤC.

Bản thân t́nh dục không phải là "xấu xa". Nhưng sự cám dỗ và tham ái của nó đă quấy rầy sự an lạc của tâm, và như thế không dẫn đến sự phát triển tâm linh.

Trong t́nh huống lư tưởng, t́nh dục là kết quả của một mối quan hệ t́nh cảm sâu sắc, ở đây cả hai bên cho và nhận b́nh đẳng.

Sự mô tả về t́nh yêu bởi những tập đoàn thương măi qua hệ thống thông tin đại chúng theo chúng ta cho rằng "văn hóa phương Tây không phải là t́nh yêu thật sự". Khi một con thú hoang muốn t́nh dục, nó tỏ "t́nh yêu" của nó, nhưng sau khi thỏa măn t́nh dục, nó liền quên đi cái "chữ t́nh". Đối với loài thú, t́nh dục chỉ là bản năng cần thiết đưa đến sự sinh sản. Nhưng con người có nhiều hơn để dâng hiến trong khái niệm của t́nh yêu. Bổn phận và trách nhiệm là những thành phần quan trọng để duy tŕ sự hài hợp, đoàn kết , và hiểu biết trong một mối quan hệ giữa nhân loại.

T́nh dục không phải là thành phần quan trọng nhất đối với hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Những người đă trở thành những kẻ nô lệ cho t́nh dục chỉ làm tan mất t́nh yêu và ḷng nhân đạo trong hôn nhân. Ngoài điều đó ra, người phụ nữ phải ngừng ngay ư nghĩ xem ḿnh như là một món đồ vật của ḷng ham muốn của người đàn ông. Biện pháp khắc phục này nằm trong tay của phụ nữ hơn của người đàn ông. Cô ta phải từ chối việc trang điểm bản thân chỉ để làm hài ḷng người đàn ông, ngay cả người chồng ḿnh. Nếu cô ta muốn trở thành một người b́nh đẳng với một người đàn ông. Cô ta phải ăn mặc để chân giá trị của ḿnh được nâng cao, và không bị trở thành một biểu tượng t́nh dục. "Hôn nhân luôn chỉ cốt để thỏa măn ḷng ham muốn th́ không phải hôn nhân. Nó là tính dâm đăng." - ( Gandhi )

Thật sự t́nh yêu là sản phẩm của t́nh dục, nhưng điều trái ngược tương tự đúng như vậy: T́nh dục là một biểu hiện của t́nh yêu. Trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lư tưởng, cả t́nh yêu lẫn t́nh dục không thể tách rời nhau.

 

THE BUDDHA'S EXPLANATION

We can study the Buddha's teaching regarding the feelings that man and woman have for each other. The Buddha says that he had never seen any object in this world which attracts man's attention more than the figure of a woman. At the same time the main attraction for the woman is the figure of a man. It means that by nature, woman and man give each other worldly pleasure. They cannot gain happiness of this kind from any other object. When we observe very carefully, we notice that among all the things which provide pleasure, there is no other object that can please all the five senses at the same time beside the male and female figures.

The ancient Greeks knew this when they said that originally man and woman were one. They were separated and the two parts that were divided are constantly seeking to be re-united as man and woman.

SỰ GIẢI THÍCH CỦA ĐỨC PHẬT

Chúng ta có nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật về những t́nh cảm mà người đàn ông và đàn bà dành cho nhau, Đức Phật dạy rằng ngài chưa bao giờ thấy bất cứ đối tượng nào trong thế gian này lại thu hút sự chú ư của người đàn ông hơn là h́nh ảnh người đàn bà. Cùng lúc ấy sự thu hút chính đối với người phụ nữ là h́nh ảnh người đàn ông. Theo tự nhiên có nghĩa là, người đàn ông và người đàn bà đem lại cho nhau lạc thú trần tục. Họ không thể đạt được hạnh phúc này ở những đối tượng khác. Khi chúng ta quan sát cẩn thận, chúng ta nhận thấy rằng trong tất những sự việc đem lại khoái lạc, không có đối tượng nào khác có thể làm thỏa măn ngũ căn cùng một lúc ngoài h́nh ảnh của người đàn ông, và đàn bà.

Người Hy Lạp cổ đă biết được điều này khi họ nói rằng, khởi thủy của đàn ông và đàn bà là một, họ bị tách rời và hai phần được chia sẻ ra đó liên tục t́m kiếm để tái hợp lại.

 

PLEASURE

Young people by nature like to indulge in worldly pleasures which can include both good and bad things. Good things, like the enjoyment of music, poetry, dance, good food, dress and similar pursuits do no harm to the body. They only distract us from seeing the fleeting nature and uncertainty of existence and thereby delay our being able to perceive the true nature of the self.

The faculties and senses of young people are very fresh and alert; they are very keen to satisfy all the five senses. Almost everyday, they plan and think out ways and means to experience some form of pleasure. By the very nature of existence, one will never be completely satisfied with whatever pleasure one experiences and the resultant craving in turn only creates more anxieties and worries.

When we think deeply about it, we can understand that life is nothing but a dream. In the end, what do we gain from attachment to this life? Only more worries, disappointments and frustrations. We may have enjoyed brief moments of pleasure, but in the final analysis, we must try to find out what the real purpose of our lives is.

When one ceases to crave for sensual pleasure and does not seek to find physical comfort in the company of others, the need for marriage does not arise. Suffering and worldly enjoyment are both the outcome of craving, attachment and emotion. If we try to control and suppress our emotions by adopting unrealistic tactics we create disturbances in our mind and in our physical body. Therefore we must know how to handle and control our human passion. Without abusing or misusing this passion, we can tame our desires through proper understanding.

LẠC THÚ

Theo tự nhiên, những người trẻ tuổi thích được hưởng thụ những niềm lạc thú trần tục mà chúng có thể là những điều tốt lẫn xấu. Những điều tốt như là sự thưởng thức âm nhạc, thi ca, khiêu vũ múa hát, thức ăn ngon, mặc đẹp và những theo đuổi tương tự thật sự không gây nguy hại cho cơ thể. Chúng chỉ làm cho chúng ta xao lăng không thấy được bản chất mong manh và bấp bênh của sự hiện hữu và do đó làm cho con người chúng ta không thể cảm nhận được bản chất thật của bản Ngă.

Ngũ quan và những cảm giác của người trẻ tuổi hết sức nhạy bén và tinh anh, họ rất thích được thỏa măn ngũ căn. Hầu như mỗi ngày, họ dự tính và suy nghĩ về những phương cách để thỏa măn dục lạc. Bởi chính ngay bản chất của cuộc sống, người ta chẳng bao giờ hoàn toàn thỏa măn với bất cứ những khoái lạc mà chúng ta đă trải qua và kết quả bởi ham muốn đă liên tục chỉ tạo nên những sự khắc khoải và lo âu.

Khi một người không c̣n khát khao dục lạc và không t́m kiếm sự thoải mái xác thân cùng với người khác phái. Nhu cầu lập gia đ́nh không c̣n phát sinh. Khổ và lạc thú trần tục cả hai là kết quả của ḷng ham muốn, chấp thủ và cảm xúc. Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát và đè nén những cảm xúc của ḿnh bằng cách bắt chước những phương sách xa rời thực tế th́ chúng ta chỉ tạo nên những băng hoại trong thâm tâm của ḿnh. Do đó, chúng ta phải biết làm cách nào để điều khiển và kiểm soát sự đam mê của con người chúng ta. Không cư xử tệ bạc hoặc sử dụng sai trái sự đam mê này, chúng ta có thể huấn luyện những nỗi khát khao của chúng ta nhờ vào sự hiểu biết đúng đắn.

 

3. THE REALITY OF MARRIED LIFE John J. Robinson in his book Of Suchness gives the following advice on love, sex and married life. "Be careful and discreet; it is much easier to get married than unmarried. If you have the right mate, it's heavenly; but if not, you live in a twenty-four-hour daily hell that clings constantly to you, it can be one of the most bitter things in life. Life is indeed strange. Somehow, when you find the right one, you know it in your heart. It is not just an infatuation of the moment. But the powerful urges of sex drive a young person headlong into blind acts and one cannot trust his feelings too much. This is especially true if one drinks and get befuddled; the most lousy slut in a dark bar can look like a Venus then, and her charms become irresistible. Love is much more than sex though; it is the biological foundation between a man and a woman; love and sex get all inter-twined and mixed up."

3. THỰC TẾ CỦA ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG.

John J.Robinson trong cuốn sách của ông ta với nhan đề "Of Suchness" đă đưa ra lời khuyên sau đây về t́nh yêu, t́nh dục và hôn nhân. "Hăy cẩn thận và khôn ngoan để lập gia đ́nh th́ dễ dàng hơn nhiều so với ở độc thân". Nếu bạn có một người bạn đời đúng mực, đó là bạn đang sống ở cơi thiên đàng; nhưng nếu không, bạn sẽ trải qua một ngày 24 giờ trong địa ngục. Điều này đă liên tục bám víu bạn, có lẽ nó là một trong nhiều điều cay đắng nhất trong cuộc đời. Cuộc đời thật ư là lạ lùng. Bằng cách này hay cách khác, khi bạn t́m được một người ưng ư, bạn giữ nó ở trong ḷng. Điều đóù không chỉ là sự mê đắm của một khoảnh khắc. Nhưng của t́nh dục lôi kéo người trai trẻ đó tiến về phía trước bằng những hành động mù quáng quá mức và ngườita không tin tưởng quá nhiều vào t́nh cảm của ḿnh. Đây là một sự thật, đặc biệt nếu một ai đó uống rượu và bị say; một người đàn bà dơ bẩn nhếch nhác trong quán rượu mờ tối sau đó, có thể trông giống như thần Vệ Nữ (Venus) và những nét duyên dáng của cô ta khiến chúng ta không cưởng lại được. T́nh yêu th́ tràn đầy nhiều hơn ư tưởng t́nh dục, nó là nền tảng sinh học giữa người đàn ông và đàn bà, t́nh yêu và t́nh dục đan kết lẫn nhau và ḥa lẫn với nhau."

 

PROBLEMS

Almost everyday we hear people complaining about their marriages. Very seldom do we hear stories about a happy marriage. Young people reading romantic novels and seeing romantic films often conclude that marriage is a bed of roses. Unfortunately, marriage is not as sweet as one thinks. Marriage and problems are interrelated and people must remember that when they are getting married, they will have to face problems and responsibilities that they had never expected or experienced hitherto.

People often think that it is a duty to get married and that marriage is a very important event in their lives. However, in order to ensure a successful marriage, a couple has to harmonize their lives by minimizing whatever differences they may have between them. Marital problems prompted a cynic to say that there can only be a peaceful married life if the marriage is between a blind wife and a deaf husband, for the blind wife cannot see the faults of the husband and a deaf husband cannot hear the nagging of his wife.

CÁC VẤN ĐỀ

Hầu như mỗi ngày, chúng ta thường nghe mọi người than phiền về những cuộc hôn nhân của họ. Chúng ta thật sự ít khi nghe những câu chuyện về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lớp người trẻ tuổi đọc cuốn tiểu thuyết t́nh cảm lăng mạn và xem những cuốn phim trữ t́nh thường đi đến kết luận hôn nhân là một khu vườn hoa hồng. Nhưng bất hạnh thay, hôn nhân không ngọt ngào như người ta tưởng. Hôn nhân và các vấn đề th́ liên hệ với nhau và người ta phải nhớ rằng khi sắp lập gia đ́nh, sẽ phải đối mặt với những vấn đề và những trách nhiệm mà họ chưa bao giờ ngờ tới hoặc cảm thấy.

Mọi người thường nghĩ rằng kết hôn là một bổn phận và hôn nhân là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Tuy vậy, để đảm bảo một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một cặp vợ chồng phải ḥa thuận trong cuộc sống lứa đôi, bằng cách giảm tối thiểu bất cứ những ǵ khác biệt có thể xảy ra giữa hai người. Một người bi quan nói về cách vấn đề hôn nhân gia đ́nh như vầy: chỉ có thể có một cuộc sống hôn nhân an vui nếu như cuộc hôn nhân đó xảy ra giữa một người vợ mù và một người chồng điếc, bởi v́ người vợ mù không thể trông thấy những lỗi lầm của người chồng và ngược lại người chồng điếc không thể nghe lời oán than trách móc của

 

SHARING AND TRUST

One of the major causes of marital problems is suspicion and mistrust. Marriage is a blessing but many people make it a curse due to lack of understanding.

Both husband and wife should show implicit trust for one another and try not to have secrets between them. Secrets create suspicion, suspicion leads to jealously, jealousy generates anger, anger causes enmity and enmity may result in separation, suicide or even murder.

If a couple can share pain and pleasure in their day-to-day life, they can console each other and minimize their grievances. Thus, the wife or husband should not expect to experience only pleasure. There will be a lot of painful, miserable experiences that they will have to face. They must have the strong will power to reduce their burdens and misunderstandings. Discussing mutual problems will give them confidence to live together with better understanding.

Man and woman need the comfort of each other when facing problems and difficulties. The feelings of insecurity and unrest will disappear and life will be more meaningful, happy and interesting if there is someone who is willing to share another's burden.

CHIA SẺ VÀ TIN TƯỞNG

Một trong những nguyên nhân chính của các vấn đề hôn nhân là sự nghi ngờ và mất ḷng tin. Hôn nhân là một điều tốt lành nhưng nhiều người cho nó là điều tai họa do bởi thiếu sự hiểu biết.

Cả người chồng lẫn người vợ phải tỏ bày sự tin tưởng lẫn nhau và cố gắng không có những điều bí mật giữa hai người. Những điều giấu kín tạo nên sự nghi ngờ, nghi ngờ dẫn đến ghen tuông, ghen tuông tạo nên hờn giận, hờn giận tạo nên hận thù và hận thù có thể dẫn đến sự chia ĺa, tự sát hoặc thậm chí bị giết.

Nếu một cặp vợ chồng có thể chia sẻ nỗi đau khổ và niềm vui trong đời sống hàng ngày của họ, họ có thể củng cố cho nhau và giảm tối thiểu những lời than van trách móc. Như vậy, người vợ, hoặc chồng đừng mong đợi chỉ hưởng những niềm vui. V́ sẽ có rất nhiều nỗi đớn đau, những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt. Họ phải có một ư chí mạnh mẽ để giảm bớt gánh nặng và những sự hiểu lầm. Những vấn đề được đem ra bàn thảo với nhau sẽ mang lại cho họ niềm tin để sống cùng với sự hiểu biết tốt đẹp hơn.

Đàn ông và đàn bà cần sự thoải mái với nhau khi đương đầu với những vấn đề và những khó khăn. Những cảm giác mất an toàn và dao động sẽ biến mất và cuộc sống sẽ càng có ư nghĩa hơn, hạnh phúc và thú vị hơn nếu như có ai đó sẵn ḷng chia sẻ gánh nặng của kẻ khác.

 

BLINDED BY EMOTIONS

When two people are in love, they tend to show only the best aspects of their nature and character to each other in order to project a good impression of themselves. Love is said to be blind and hence people in love tend to become completely oblivious of the darker side of each other's natures.

In practice, each will try to highlight his or her sterling qualities to the other, and being so engrossed in love, they tend to accept each other at "face value" only. Each lover will not disclose the darker side of his or her nature for fear of losing the other. Any personal shortcomings are discreetly swept under the carpet, so to speak, so as not to jeopardize their chances of winning each other. People in love also tend to ignore their partner's faults thinking that they will be able to correct them after marriage, or that they can live with these faults, that "love will conquer all."

However, after marriage, as the initial romantic mood wears off, the true nature of each other's character will be revealed. Then, much to the disappointment of both parties, the proverbial veil that had so far been concealing the innermost feelings of each partner is removed to expose the true nature of both partners. It is then that disillusion sets in.

MÙ QUÁNG V̀ T̀NH CẢM

Khi hai người đang yêu nhau, họ thường có khuynh hướng cho thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất về bản chất và cá tính của họ để tạo ra một ấn tượng tốt đẹp về họ. Người ta bảo t́nh yêu có khi là mù quáng và do đó những người đang yêu nhau thường trở nên hoàn toàn lộ rơ ra những khía cạnh xấu xa hơn về những bản chất của nhau.

Nhưng thực tế, mỗi bên sẽ cố gắng đề cao những phẩm chất xuất sắc của ḿnh, vàø như vậy là họ bị cuốn hút vào t́nh yêu, họ thường chấp nhận nhau chỉ theo "giá trị bên ngoài". Mỗi người thường che giấu những khía cạnh xấu và lo sợ mất nhau. Bất cứ những khuyết điểm nào cũng được che giấu, để không làm mất đi những cơ hội để họ được gần nhau. Những người đang yêu cũng thường bỏ qua những lỗi lầm của người ḿnh yêu và nghĩ rằng họ sẽ có thể sửa đổi chúng sau khi kết hôn, hoặc là họ có thể sống với những lỗi lầm này, v́ "t́nh yêu chiến thắng tất cả".

Tuy nhiên, sau hôn nhân, lúc ấy những tâm trạng lăng mạn thuở ban đầu tàn úa dần, bản chất thật của mỗi người sẽ được lộ ra. Và khi đó, hai bên sẽ gặp phải nhiều thất vọng, những lời nói gấm hoa, những t́nh cảm tốt đẹp nhường lại cho sự chán chường và thất vọng. Và rồi lúc đó chỉ c̣n là ảo mộng.

 

MATERIAL NEEDS

Love by itself does not subsist on fresh air and sunshine alone. The present world is a materialistic world and in order to meet your material needs, proper financing and budgeting is essential. Without it, no family can live comfortably. Such a situation aptly bears out the saying that "when poverty knocks at the door, love flies through the window." This does not mean that one must be rich to make a marriage work. However, if one has the basic necessities of life provided through a secure job and careful planning, many unnecessary anxieties can be removed from a marriage.

The discomfort of poverty can be averted if there is complete understanding between the couple. Both partners must understand the value of contentment. Both must treat all problems as "our problems" and share all the "ups" and "downs" in the true spirit of a long-standing life partnership.

NHU CẦU VẬT CHẤT

Bản chất của t́nh yêu không phải chỉ dựa vào không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Thế giới ngày nay là một thế giới thực dụng và để thỏa măn những nhu cầu vật chất của bạn, những khoản tài chính và ngân sách là cơ bản, không có nó, chẳng có gia đ́nh nào có thể sống thoải mái. Ở một t́nh huống như thế thật đúng với câu châm ngôn: "Khi sự nghèo khó gơ cửa nhà bạn, th́ t́nh yêu đội nón ra đi". Điều này không có nghĩa là người ta phải giàu có mới có một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, một người có những tiện nghi vật chất, một công việc ổn định và kế hoạch chu đáo th́ những khó khăn khó có thể xảy ra khi tiến tới hôn nhân.

Sự xung đột v́ nghèo khó có thể vượt qua được nếu có sự hiểu biết rốt ráo giữa vợ chồng. Cả hai bên phải hiểu biết giá trị của sự măn nguyện. Cả hai đều phải giải quyết tất cả các vấn đề như là "những vấn đề của đôi ta" và chia sẻ tất cả những "thăng trầm" bằng t́nh cảm chân thật của cuộc sống lứa đôi bền vững.

 

PRE-MARRIAGE ADVICE

The Anguttara Nikaya contains some valuable advice which the Buddha gave to young girls prior to their marriage. Realizing that there could be difficulties with the new in-laws, the girls were enjoined to give every respect to their mothers-in-law and fathers-in-law, serving them lovingly as their own parents. They were expected to honor and respect their husband's relatives and friends, thus creating a congenial and happy atmosphere in their new homes.

They were also advised to study and understand their husbands' natures, ascertain their activities, characters and temperaments, and to be useful and cooperative at all times in their new homes. They should be polite, kind and watchful of their husbands' earnings and see to it that all household expenditures were properly administered. The advice given by the Buddha more than twenty five centuries ago is still valid even today.

LỜI KHUYÊN TRƯỚC KHI KẾT HÔN

Kinh Anguttara Nikàya có ghi lại lời khuyên rất giá trị của Đức Phật cho những cô gái trẻ trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Ngài dạy rằng cô dâu mới về nhà chồng, có thể gặp phải những khó khăn, nàng dâu phải tuân thủ những nguyên tắc mới để thể hiện ḷng kính trọng bố mẹ nhà chồng, phục vụ họ thật chu đáo như là bố mẹ ruột của ḿnh. Mọi người mong đợi họ phải tôn trọng và kính mến thân nhân và bạn hữu bên nhà chồng, như vậy cô dâu mới tạo nên một bầu không khí hạnh phúc và ḥa hợp trong mái ấm gia đ́nh nhà chồng.

Họ cũng được khuyên bảo nên t́m hiểu những bản tánh của người chồng, biết tường tận những hoạt động, tính khí của chồng ḿnh, và cộng sự ở mọi lúc trong mái nhà mới của ḿnh. Họ phải lịch sự, tử tế và biết những thu nhập của chồng để biết đó là khoản chi tiêu của gia đ́nh mà họ phải biết và quản lư tốt. Lời dạy của Đức Phật đă có hơn 25 thế kỷ nhưng cho đến ngày nay vẫn c̣n hiệu lực.

 

4. THE BUDDHIST CONCEPT OF MARRIAGE

In view of what has been said about "birth and suffering," some people have criticized Buddhism saying that is against married life. They are wrong. The Buddha never spoke against married life. However, he pointed out all the problems, difficulties and worries that people would have to face when they take on the responsibility of marriage. Just because he warned one against problems in marriage does not mean that the Buddha condemned marriage.

The act of marriage itself implies that a person is still more attached to the physical world and since our mental faculties are influenced by craving, attachment and human emotions, it is but natural that problems would arise. This happens when we have to consider the need of others and to give in to what others need.

4 .Ư NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ HÔN NHÂN

Với quan điểm về những ǵ đă được đề cập ở "sinh và khổ"; cho nên có một số người đă chỉ trích Phật giáo nêu lên những điều đó nhằm để chống lại đời sống hôn nhân. Họ hoàn toàn sai. Đức Phật chưa từng lên tiếng phản bác đời sống hôn nhân. Ngài chỉ vạch ra tất cả những vấn đề, những khó khăn, những lo âu mà người ta sẽ phải đối mặt khi họ nhận lấy trách nhiệm hôn nhân. Chỉ v́ Ngài muốn cảnh giác cho người ta pḥng ngừa những vấn đề trong hôn nhân và không có nghĩa là Đức Phật kết tội hôn nhân.

Chính hành động hôn nhân đă bao hàm rằng một người vẫn c̣n chịu nhiều dính mắc với thế giới trần tục và bởi v́ những cơ sở tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tham ái, chấp thủ và những cảm xúc của con người, nhưng rồi theo tự nhiên các vấn đề lại phát sinh. Sự kiện này xảy ra khi chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của những người khác và không đáp lại được những điều người khác cần đến.

 

ROLE OF RELIGION

A deep analysis of the nature of self is important to help us to understand the origin of our problems, worries, miseries and how to overcome them. Here, religious advice is important for maintaining a tranquil life. However, a man should not become a slave to any religion. Man is not for religion, religion is for man. That means man must know how to make use of religion for his betterment and for his happiness in a respectable way. Simply by following certain religious vows, precepts or commandments with blind faith or by force, thinking that we are duty-bound to observe them will not develop proper understanding.

One important aspect of Buddhism is that the Buddha did not impose any religious laws or commandments. The Buddha was a unique teacher who had set out a number of disciplinary codes for us to uphold according to our way of life. Those who follow the precepts observe them voluntarily but not as obligatory religious laws. It is up to us to follow the advice through our own understanding and experience of what is good for us and for others. Through trial and error, we will learn to follow the advice which will give us just peace and happiness.

One should try to understand the nature of the worldly life. By knowing that you have to face problems, you will be able to strengthen your mind and be more prepared to face the problems that could arise if you get married. Religion is important to help you overcome your problems. Whatever you learned about religious principle when you were young can be adopted to avoid misunderstanding, disappointment and frustration. At the same time, certain good qualities such as patience and understanding which we learned through religion are important assets to help us to lead a peaceful married life.

Normally, it is due to a lack of mutual understanding that many married couples lead miserable lives. The result of this is that their innocent children also have to suffer. It is better to know how to handle your problems in order to lead a happy married life. Religion can help you to do this.

VAI TR̉ TÔN GIÁO

Một cuộc phân tích sâu sắc về bản chất của ngôi thứ rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu biết nguồn gốc các vấn đề, những lo lắng, những nỗi khốn khổ và làm cách nào để khắc phục chúng. Ở đây, lời khuyên dạy của tôn giáo rất quan trọng để ǵn giữ một đời sống thanh cao. Tuy vậy, con người đừng nên trở thành kẻ nô lệ cho bất cứ tôn giáo nào. "Con người không v́ tôn giáo, tôn giáo th́ v́ con người". Điều này có nghĩa là con người phải biết tận dụng tôn giáo bằng cách nào để được tốt đẹp hơn và làm cho ḿnh hạnh phúc do nhờ sự tôn kính. Nếu chỉ tuân theo những lời nguyện, những lời giáo huấn, những điều răn với đức tin mù quáng hoặc bởi sự ép buộc - cho rằng chúng ta có bổn phận phải tuân thủ - điều này sẽ làm cho chúng ta không phát triển được sự hiểu biết đúng đắn.

Một khía cạnh quan trọng của đạo Phật đó là Đức Phật không áp đặt bất cứ giáo điều hoặc điều răn nào. Đức Phật là một vị thầy độc đáo đă đặt ra một số giới luật cho chúng ta ǵn giữ phù hợp với lối sống của chúng ta. Những người tuân theo giới luật này tự nguyện tuân giữ chúng chứ không phải là những giáo điều bắt buộc. Tùy theo chúng ta tuân giữ những lời khuyên dạy nhờ bởi sự hiểu biết của ḿnh về điều nào tốt cho chúng ta và cả những người khác. Qua thử thách và lỗi lầm, chúng ta sẽ cải thiện để có một đời sống tốt đẹp đem lại cho chúng ta an vui và hạnh phúc.

Người ta cần phải cố gắng t́m hiểu bản chất của cuộc sống, để củng cố sức mạnh nội tâm và chuẩn bị để đối phó các vấn đề có thể phát sinh nếu bạn lập gia đ́nh. Tôn giáo sẽ giúp bạn vượt qua các vấn đề đó. Bất cứ điều ǵ bạn đă học được ở tôn giáo, có thể giúp bạn tránh được sự sai lầm, thất vọng và chán nản. Cũng vậy, những phẩm chất tốt chẳng hạn như sự kiên nhẫn và hiểu biết mà chúng ta học hỏi qua tôn giáo là tài sản quan trọng giúp chúng ta sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Thông thường, do bởi thiếu sự hiểu biết lẫn nhau cho nên nhiều cặp vợ chồng sống trong cuộc sống thống khổ. Kết quả của sự kiện này là những đứa con vô tội của họ cũng gặp phải đau khổ. Điều tốt hơn là biết làm cách nào để xử lư các vấn đề của bạn, hầu để sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôn giáo có thể giúp bạn thực hiện điều này.

 

5. THE RELIGIOUS DILEMMA

INDIVIDUAL RIGHTS

One of the causes of greatest concern among those who do not belong to the non-semitic religions is the problem of conversion before marriage. While Buddhists and Hindus never demand that a couple must belong to the same religion before a marriage can be solemnized, many others tend to take advantage of this tolerance.

Marriage, contrary to what many romantic novels say, does not mean the total and absolute merging of two people to the extent that each loses his or her own identity. When a religion demands that both partners must have the same religious label, it denies the basic human right of an individual to believe what he or she wants. Societies throughout history have proved that "Unity in Diversity" is not only possible but desirable. Out of diversity comes greater respect and understanding. This should apply to marriage also. There are many living examples all over the world where the husband and wife maintain their own beliefs and yet are able to maintain their happy married life without confronting each other.

Buddhists do not oppose the existence of other religions even within the same household. Unfortunately this generous attitude has been exploited by unscrupulous religionists who are out to gain converts by all means.

Intelligent Buddhists must be aware of this stratagem. No self-respecting intelligent human being who really understands what he believes according to his own conviction should give up his beliefs merely to satisfy the man-made demands of another religion. Buddhists do not demand that their partners embrace Buddhism. Neither should they surrender their own beliefs.

5. T̀NH TRẠNG KHÓ XỬ CỦA TÔN GIÁO

QUYỀN LỢI CÁ NHÂN

Một trong những nguyên nhân quan tâm nhất đối với những người không thuộc tôn giáo Do Thái là vấn đề cải đạo trước khi thành hôn. Trong khi đó Phật giáo và Ấn giáo không bao giờ đ̣i hỏi một cặp vợ chồng có cùng một tôn giáo trước một cuộc hôn nhân có thể làm cho sự kiện trở thành quan trọng, nhiều tôn giáo khác có khuynh hướng tận dụng sự ḥa đồng này.

Hôn nhân th́ hoàn toàn trái ngược với những ǵ mà những cuốn tiểu thuyết t́nh yêu lăng mạnh viết, không có nghĩa là có sự hợp nhất trọn vẹn và tuyệt đối của hai người đi đến tầm mức phải ḥa nhập với nhau hoặc không c̣n có sự phân biệt. Khi tôn giáo đ̣i hỏi cả hai bên phải cùng có một "nhăn hiệu tôn giáo", nó chống lại quyền lợi cơ bản cá nhân của con người để tin tường vào điều mà cô ta hoặc anh ta cần đến. Xuyên qua lịch sử nhiều xă hội đă chứng minh rằng "Sự thống nhất trong tính đa dạng" không phải là không có khả năng mà c̣n có thể khát khao. Do bởi sự đa dạng dẫn đến sự tôn kính và sự hiểu biết tuyệt vời hơn. Điều này cũng nên áp dụng cho hôn nhân. Có nhiều sự kiện điển h́nh sống động khắp thế giới ở đó người chồng và người vợ duy tŕ đức tin riêng của ḿnh nhưng tuy thế họ vẫn có thể giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không có sự xung đột nào.

Những người Phật tử không chống đối sự hiện hữu của những tôn giáo khác cùng trong một hộ gia đ́nh. Tủi thay thái độ bao dung này đă bị khai thác bởi những tôn giáo cuồng tính vô đạo đức muốn đạt được sự cải đạo bằng bất cứ phương tiện nào.

Những người Phật tử phải biết nhận thức sáng suốt về mưu kế đánh lừa này. Không có con người khôn ngoan tự trọng nào thật sự hiểu biết điều mà người ấy tin tưởng phù hợp với niềm tin chắc chắn của ḿnh mà phải từ bỏ đức tin của ḿnh để thỏa măn những đ̣i hỏi của con người tạo ra từ một tôn giáo khác. Người phật tử không đ̣i hỏi rằng người phối ngẫu của ḿnh phải theo đạo Phật. Họ cũng không từ bỏ tín ngưỡng của riêng họ.

 

POST-MARRIAGE BLUES

When young people are in love, they are prepared to make many sacrifices so long as they can get married. But after a few years, when the real task of building a successful marriage begins, frustrations begin to set in. When a partner who had given up his deep-seated religious beliefs for "love" begins to regret having done so, unnecessary misunderstandings arise. These provide added tensions at a period when there is boredom in a marriage. There will be quarrels. And normally, one of the main causes of these quarrels will be the question of which religion the children should belong to.

Therefore, it is most important for one to know that if there is a process of conversion involved, it must be based on true conviction and not mere convenience or compulsion. Buddhists maintain the freedom of the individual to choose. This principle should be respected by all.

NỖI BUỒN CHÁN SAU THỜI GIAN KẾT HÔN

Khi những người trẻ tuổi đang yêu nhau, họ sẵn ḷng đón nhận bất cứ những sự hy sinh nào miễn là họ có thể thành hôn với nhau. Nhưng sau vài năm, khi thành hôn nhân với nhau, th́ những thất vọng, chán nản bắt đầu h́nh thành. Khi một người trong đôi vợ chồng đă từ bỏ đức tin tôn giáo ăn sâu trong ḷng họ v́ "t́nh yêu" lại bắt đầu hối tiếc đă hành động như vậy, những hiểu lầm không cần thiết phát sinh. Những điều này mang lại những căng thẳng vào thời kỳ khi có sự buồn chán xuất hiện, sau đó sẽ có những cuộc căi vă. Và thông thường, một trong những nguyên nhân chính của những lần căi vă này là vấn đề tôn giáo nào mà những đức con phải theo.

Do đó, điều quan trọng đối với một người phải biết là nếu như có một quá tŕnh cải tạo liên quan đến, nó cần phải dựa trên một sự tin cậy đích thật chứ không phải thuần túy là thuận tiện hoặc ép buộc. Người Phật tử tôn trọng quyền tự do cá nhân để chọn lựa. Nguyên tắc này được tất cả mọi người tôn trọng.

 

THE CEREMONY

There is no specific Buddhist ritual or procedure to conduct a marriage. Buddhism recognizes the traditions and cultures practiced by people in different countries. Hence, Buddhist religious ceremonies differ from one country to another.

In general practice, a religious service for blessing and to give advice to the couple is customarily performed either in the temple or at home to give a greater significance to the marriage. Nowadays, in many countries, besides the blessing service, religious organizations also have been given the authority to solemnize and register marriages together with the issuance of legal marriage certificates.

By and large, the most important point is that the couple should be utterly sincere in their intention to cooperate with and understand each other not only during times of happiness but also whenever they face difficulties.

NGHI LỄ

Không có nghi lễ Phật giáo đặc biệt hoặc thủ tục để điều hành một hôn lễ. Phật giáo thừa nhận những phong tục và nền văn hóa cổ truyền được người dân tin theo ở những quốc gia khác nhau. Do đó, những nghi lễ của Phật giáo ở mỗi quốc gia đều khác nhau.

Nói chung, nghi lễ tôn giáo dành cho việc chúc phước lành và lời khuyên đến cặp vợ chồng được thể hiện theo phong tục ở trong chùa hoặc ở nhà, không tạo nên một sự kiện có ư nghĩa to lớn hơn đối với buổi lễ kết hôn. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, ngoài lễ chúc phúc, những tổ chức tôn giáo cũng đuợc trao thẩm quyền tiến hành và đăng kư kết hôn cùng với việc cấp phát giấy hôn thú hợp pháp.

Nói chung, điểm quan trọng nhất là cặp vợ chồng cần phải tuyệt đối trung thành trong mục đích kết hợp và hiểu biết lẫn nhau không chỉ ở thời kỳ hạnh phúc mà c̣n bất cứ khi nào họ gặp phải khó khăn.

___________

Ghi chú:

(9) ^^^^^

-oOo-

01 | 02 | 03 | | Đầu trang

--- o0o ---

Tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Cập nhật ngày: 01-31-2006

 

--- o0o ---

y' kiến đóng góp đến TT Giác Đẳng qua địa chỉ:
Email:giacdang@phapluan.com

Cập nhật ngày: 01-31-2006